Poniższy link zaprowadzi Ciebie do fomularza Google Docs, w którym można zamówić książkę. Pamiętaj proszę, aby kliknąć "submit" na samym końcu!

TUTAJ